Aktualności**********


List Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza do rodziców


**********


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi 26 czerwca 2017.

I. Dzień otwarty i inne działania placówek
W instytucjach, podmiotach leczniczych i organizacjach pozarządowych będzie można zapoznać się z ofertą placówki i otrzymać przydatne informacje związane z problemem uzależnień, oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami, podczas organizowanych w tym dniu dodatkowych dyżurów, w tym m. in.:

 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (www.gcpu.pl),
 • W tym dniu w Punkcie Pomocy Psychologicznej dyżur specjalistów będzie przedłużony do godziny 18.00. W tym czasie będzie można skorzystać z konsultacji ze specjalistami, zobaczyć placówkę, dowiedzieć się, co oferuje, otrzymać wstępną pomoc psychologiczną (osoby uzależnione, rodziny osób uzależnionych, rodzice, opiekunowie, i inni zainteresowani).

 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” (www.mrowisko.org.pl),
 • W tym dniu w godzinach 12.00-15.00 Klub „Glanik” mieszczący się przy ul. Waryńskiego 45 i Klub „Reduta” przy ul. Reduta Wyskok 9 , zapraszają na dzień otwarty.
  W parku przy ul. Krowoderskiej w godzinach 16.00-19.00 specjaliści zaangażowani w program „Street bus” poprowadzą zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji psychologicznej.
  W bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej Madison w Gdańsku ustawiony zostanie „Kontakt bus”. Tu mieszkańcy miasta Gdańska będą mogli uzyskać informacje o ofercie pomocowej placówek, realizujących działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

 • Poradnia Stowarzyszenia „Monar” (www.monar.org/placowka/stowarzyszenie-monar-poradnia-profilaktyki-leczenia-i-terapii-uzaleznien-w-gdansku/),
  Gdańsk, ul. Srebrniki 9, tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89.

  W tym dniu planowany jest dodatkowo dyżur prawnika w godzinach 17.00-19.00 oraz otwarta grupa dla rodzin osób u zależnionych lub będących w grupie ryzyka, na którą specjaliści zapraszają w godzinach 17.00- 19.00. Poradnia Monar proponuje również w sobotę 24.06.2017 spotkanie wykładowo - warsztatowe dla rodzin na temat substancji psychoaktywnych prowadzone przez specjalistę Pana Adama Hęćko. Zapisy na to spotkanie możliwe są poprzez kontakt telefoniczny z poradnią.

 • Rodzinna Poradnia NZOZ „Monar”,
 • Gdańsk, ul. Agrarna 2, w godz. 8.00-14.00 będzie 20 czerwca bezpłatnie przyjmować osoby zainteresowane na konsultacje do Poradni, tel. 505-607-440

 • Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, (www.profilaktykaspoleczna.pl),
  Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19, tel: 733 522 773
W tym dniu dodatkowo będzie możliwość skorzystania z porad osób dyżurujących w następujących placówkach:

II Materiały informacyjne zbierające informację o wydarzeniach w dniu 26.06 br. oraz działaniach podejmowanych przez placówki pomocowe będzie można otrzymać w dniu wydarzenia w „Kontakt busie”, jak również na stronach: Miasta Gdańska, GCPU i części partnerów uczestniczących
w wydarzeniu.

III Działania medialne, m. in. audycje tematyczne Radio Gdańsk, Radio Plus.

Osoby do kontaktu:
Anna Baranowska (GCPU) - tel. 669-979-206, a.baranowska@gcpu.pl
Monika Piotrzkowska-Dziamska ( GCPU) - tel. 502-430-652, m.piotrzkowska@gcpu.pl

**********


Szanowni rodzice, mieszkańcy Bursy i osoby ubiegające się o miejsce
w roku szkolnym 2017/2018.

W trosce o podniesienie standardu i bezpieczeństwa w Bursie Gdańskiej oraz zwiększenie liczby miejsc trwają prace budowlane w budynku Bursy na ul. Wyzwolenia, oraz w budynku na ul. Piramowicza. Termin ich zakończenia może ulec przesunięciu. Wówczas nowo przyjęci wychowankowie będą mogli zamieszkać w Bursie Gdańskiej w późniejszym terminie, natomiast wychowankom kontynuującym naukę w roku szkolnym 2017/2018 wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zostanie zagwarantowane zakwaterowanie w innych gdańskich placówkach zapewniających młodzieży pobierającej naukę poza miejscem zamieszkania całodobową opiekę i wychowanie. Inwestor - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska dokłada wszelkich starań, aby młodzież mogła zamieszkać w obu budynkach wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Proszę pozostawać z nami w kontakcie.


Jolanta Banach - Dyrektor Bursy Gdańskiej**********


11 marca b.r. uczestniczyliśmy w dniach otwartych Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Morskich, Zespołu Szkół Energetycznych, Państwowych Szkół Budownictwa – wspierając bardzo dobre gdańskie szkoły zawodowe. Dzięki istnieniu Bursy przyciągają one najlepszych uczniów spoza Gdańska, którzy potem uczą się tu i pracują. Dzięki dogodnym warunkom pobytu, w tym niskiej odpłatności, młodzi niezamożni ludzie z mniejszych miast i miejscowości mają możliwość zdobyć zawód i rozwijać swoje pasje.
**********
**********


BUDŻET OBYWATELSKI GDAŃSK 2018


**********


Nasza placówka realizuje wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem
Program o nazwie "Żółty Talerz", w ramach którego dożywianiu zostanie objętych ogółem 1250 dzieci.


**********


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców


**********


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu identyfikacji wizualnej jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska


**********
**********


Zajęcia stałe organizowane w Bursie Gdańskiej w roku szkolnym 2015/2016


Budynek przy ul. Grzegorza Piramowicza :
 • Wyjścia na salę gimnastyczną do CKU przy ul. Hallera - wtorek o godz. 17:00
 • ART - trening zastępowania agresji - wtorek o godz.19:30
 • Zajęcia wokalno- instrumentalne - środa o godz. 19:00


 • Budynek przy ul. Podwale Staromiejskie:
 • Korepetycje z języka angielskiego - poniedziałek o godz. 17:00
 • Zajęcia ruchowe przy muzyce - wtorek o godz.17:00
 • Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie - wtorek i środa o godz. 17:00
 • Kółko teatralne lub zajęcia profilaktyczne - czwartek o godz. 18:00


 • Zajęcia wspólne dla wszystkich budynków:
 • Basen w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny (Morena) - środa o godz. 19:30

 • **********


  Kalendarium imprez w Bursie Gdańskiej w roku szkolnym 2015/2016


  **********


  Bursa Gdańska współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7


  **********