Aktualności**********


11 marca b.r. uczestniczyliśmy w dniach otwartych Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Morskich, Zespołu Szkół Energetycznych, Państwowych Szkół Budownictwa – wspierając bardzo dobre gdańskie szkoły zawodowe. Dzięki istnieniu Bursy przyciągają one najlepszych uczniów spoza Gdańska, którzy potem uczą się tu i pracują. Dzięki dogodnym warunkom pobytu, w tym niskiej odpłatności, młodzi niezamożni ludzie z mniejszych miast i miejscowości mają możliwość zdobyć zawód i rozwijać swoje pasje.
**********
**********


BUDŻET OBYWATELSKI GDAŃSK 2018


**********


Nasza placówka realizuje wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem
Program o nazwie "Żółty Talerz", w ramach którego dożywianiu zostanie objętych ogółem 1250 dzieci.


**********


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców


**********


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu identyfikacji wizualnej jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska


**********
**********


Zajęcia stałe organizowane w Bursie Gdańskiej w roku szkolnym 2015/2016


Budynek przy ul. Grzegorza Piramowicza :
 • Wyjścia na salę gimnastyczną do CKU przy ul. Hallera - wtorek o godz. 17:00
 • ART - trening zastępowania agresji - wtorek o godz.19:30
 • Zajęcia wokalno- instrumentalne - środa o godz. 19:00


 • Budynek przy ul. Podwale Staromiejskie:
 • Korepetycje z języka angielskiego - poniedziałek o godz. 17:00
 • Zajęcia ruchowe przy muzyce - wtorek o godz.17:00
 • Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie - wtorek i środa o godz. 17:00
 • Kółko teatralne lub zajęcia profilaktyczne - czwartek o godz. 18:00


 • Zajęcia wspólne dla wszystkich budynków:
 • Basen w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny (Morena) - środa o godz. 19:30

 • **********


  Kalendarium imprez w Bursie Gdańskiej w roku szkolnym 2015/2016


  **********


  Bursa Gdańska współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7


  **********